Hoppa till innehållet

Det som är modeord idag, har varit en självklar del av Svantes Vilt sedan starten. Vilt, fågel och fjällfisk är alla så ekologiska livsmedel som de kan bli och det skulle aldrig falla oss in att tillsätta konstigheter i köttet. Likaså är korta transporter helt naturligt för oss.

Våra produkter tillreds i traditionell anda genom rökning, torkning och gravning. De är tillredningssätt som både ger en superb smak samt gör produkterna hållbara på ett naturligt sätt. Hållbarhet har varit speciellt viktigt för samerna förr i tiden och underlättar för den kostmedvetna friluftsmänniskan idag.


Lugnare vilt

Men kanske viktigast är det vi kallar "lugnare vilt". Det innebär att vi alltid låter renarna lugna ner sig i vår stora hage några dagar innan vi tar in dem till slakt. En viktig ingrediens som bidrar till slutproduktens goda kvalité och smak.

Respekt är ett värdeord för oss. Respekt för djuren som är företagets livskraft. Respekt för renskötseln och jakttraditionerna som förser oss med råvaran och givetvis respekt för människorna som får företaget att leva vidare och växa.

För en renskötande same är renen kapitalet och behandlas därefter, likadant är det för oss.

Utan respekt för renen fungerar inte vår verksamhet och därför har vi också valt att arbeta avstressande med de renar vi köper in.

Renarna får alltid gå minst två dagar i vår stora hage innan slakt för att lugna ner sig. Därigenom ges köttet en mildare karaktär än vad ett stressat djur ger. Detta innebär även att vi på Svantes Vilt får ett lugnare arbetstempo, då vi vet att djuren matas och mår bra i hagen medan vi ägnar oss åt produktionen.

Vi vill varken stressa upp djuren eller personalen, livet är stressigt nog ändå. I renskiljningstid kan vi exempelvis få ett telefonsamtal på kvällen om att det är skiljning dagen därpå. För oss betyder det transport av renar hem till vår hage. Ibland är det renskiljning på två eller tre ställen samtidigt. Då är det extra viktigt att ha fungerande relationer och väl utarbetade arbetsmetoder.

By Formsmedjan. Powered by Yago