Hoppa till innehållet

Förutsättningarna för att erbjuda produkter av högsta kvalité börjar givetvis med djuret och utan ett gott samarbete med leverantörerna säljer du inte bra produkter.

Rennäringen är traditionsbunden och man måste känna till dess historia för att kunna få förtroendefulla relationer i alla led - något som behövs för att kunna leva kvar i branschen.

Svantes Vilt finns idag i samma lokaler som både Lapp-Simon och Sameprodukter fanns en gång i tiden. Hantverkstraditionerna sitter i väggarna och idag är vi det snabbast växande viltföretaget i norrbotten och i ständig utveckling av våra produkter. 

Kontakt

Svantes Vilt & Bär.
Edeforsvägen 73,  960 24 Harads.
Tfn. 0928-100 50.
info@svantesvilt.se
Länk till Karta

Svantes Vilts historia

Svantes Vilt startade 2002, men innan dess hade Svante många års erfarenhet från slakteribranschen. Under dessa år fick han känna på vad som krävdes av ett slakteri för att kunna överleva.

- Det var många tankar som man hade de där första 17 åren som anställd i slakteribranschen, berättar Svante. Att saker kunde göras annorlunda, mer effektivt. Men det var också en orolig tid med många konkurser för de små slakterierna. Egentligen inget med produkterna att göra utan helt enkelt fel folk som drev dem. Folk utan kontakter och utan kännedom om samer och renskötseln.

När frågan om Svante skulle kunna tänka sig att ta över slakteriet tvekade han inte.

- Efter att ha sett fallgroparna kände jag att jag visste hur jag skulle göra. Dessutom hade jag bra kontakter med de renskötande samerna, vilket är en förutsättning för att kunna verka i den här branschen. Jag hade drivit eget företag sedan slutet av 80-talet med ambulerande försäljning av vilt och handel med bär och med det i ryggen startade jag år 2002 Svantes Vilt & Bär AB.

- De visioner jag hade och den kunskap som fanns i mina medarbetare från tidigare slakterier togs tillvara och sedan har det gått framåt. Tiden var mogen och det renommé den legendariska Lapp-Simon byggde upp kring renkött för ca 30 år sedan är en gedigen grund som betytt mycket för all handel med renprodukter. Idag fortsätter vi med vår utveckling av både nya produkter och att förfina de metoder vi använder.

By Formsmedjan. Powered by Yago